Ledige jobber
Her legger vi ut annonser for ledige jobber innen svømmesporten.

Vi trenger bare en klubblogo + jobbannonse i PDF/Word-format for å legge den ut.

Din annonse, eller spørsmål om annonser, kan du sende til simmanorge@gmail.com.

Da får du også svar på kostnader ved annonsering på Simma.

Vi høres!

Bodø Svømmeklubb søker trener for klubbens elitegruppe (gruppe 1) i ca. 60% stilling.  

Endelig stillingsandel og lønn fastsettes etter avtale med aktuell trener. Startdato er tenkt medio september, men kan diskuteres. 

Gruppe 1 består av rundt 15 svømmere, med flere gode prestasjoner på nasjonalt nivå. Flere av svømmerne i klubbens elitegruppe går på idrettslinjen ved Bodin videregående skole og dette har ført til et nødvendig samarbeid med skolen. Dette samarbeidet ønsker vi å videreutvikle. 

BSK søker også trener for klubbens gruppe 3 og instruktører til svømmeskolen.

Les mer om stillingene ved å klikke her. Søknadsfrist 1. september.

Asker svømmeklubb søker en engasjert og motivert rekrutt-trener i fulltidsstilling.

Klubbens rekrutt-trener vil jobbe med klubbens øverste nivåer på svømmeskolen, og ha ansvaret for rekruttering over til treningspartiene. Rekrutt-treneren vil være ansvarlig for klubbens Intro- og Start grupper, og sørge for at klubbens breddesatsning blir ivaretatt.

Hovedtrener har det faglige ansvaret for klubbens øvrige trenerteam som består av NM/elitetrener, Juniortrenere og hjelpetrenere. Jobben som rekrutt-trener innebærer tett samarbeid med hovedtrener, øvrige trenere og svømmeskoleansvarlig. 

Les mer her. Søknadsfrist 31. august.

Vi søker etter en engasjert trener i 50- 100% stilling til IL Varg, som skal ha ansvaret for en eller flere av klubbens trenings- og konkurransegrupper.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en tradisjonsrik klubb som ble stiftet i 1923. Klubben oppmuntrer til faglig utvikling og individuell videreutvikling for den enkelte medarbeider.

Klikk her for mer informasjon.

Stavanger Svømme Club søker en engasjert og motivert juniortrener som vil jobbe    med klubbens utøvere i  alderen ca. 10-15 år, og etter behov assistere hovedtrener i klubbens øvrige konkurransegrupper. Jobben som juniortrener innebærer et tett samarbeid med hovedtrener og klubbens øvrige trenere.

SSC arbeider under visjonen «flest mulig, lengst mulig, best mulig». I dette ligger en satsning der vi ønsker at så mange som mulig skal få oppleve mestring, glede og sosialt samhold så lenge som mulig. Klubben har satt seg mål om å bli en eliteklubb i løpet av de ti neste årene.

Vi søker en juniortrener med relevant erfaring og kompetanse, men vektlegger først og fremst søkerens motivasjon for å utvikle seg, samt ønske å jobbe med klubbens oppgaver.

Søknadsfrist er 16. juni 2017. Klikk her for mer info.

Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb søker timetrener og instruktører til vår svømmeskole.

LRK har en dyktig hovedtrener, og nå har vi behov for flere timetrenere på treningspartier som ønsker å jobbe mot ett langsiktig mål om å videreutvikle og styrke klubbens posisjon som en av de beste svømmeklubbene i landet. 

I tillegg søker vi flere instruktører til vår svømmeskole, og spesielt flere over 18 år.  Det vil være mulig at en person som ansettes blir gitt begge type oppgaver. 

Les mer her.

Kolbotn IL Svømmegruppe
søker en svømmetrener i full stilling, som vil utvikle barn og ungdom og bidra til å videreutvikle og styrke klubben. Ny svømmehall i Kolbotn sentrum står ferdig i 2019, og i 2020 kommer 50 meters kapasitet i vår nye kommune.
Les mer om stillningen her !

Havnar Svimjifelag frå Torshavn, Færøyene søker ny hovedtrener.

HS har 400 medlemmer, hvor 50 er konkurransesvømmere. Hovedtrener vil ha treningsansvar for elitegruppen, og i tillegg ha overordnet ansvar for konkurranseavdelingen i klubben. 

Klubben ønsker å vedlikeholde sin posisjon som Færøyenes største og beste, og ha svømmere i nordisk og europeisk toppsjikte..

Søknadsfristen er 31. mai. Les mer om stillingen her!