simma_logga_2017

Madla og SSC slår seg sammen

Madla Svømmeklubb og Stavanger Svømme Club slår seg sammen til en klubb. Det melder de i en felles pressemelding.

Styreleder Øyvind Sigvaldsen skriver i en e-post "Den sammenslåtte klubben er Norges desidert største svømmeklubb og ikke minst Stavangers største idrettsforening med stor margin. Nå gleder vi oss til å komme i gang med å etablere ett kraftsenter innen norsk svømming i Stavanger, samt ta opp konkurransen med de store Oslo klubbene på nasjonale mesterskap! Vi skal også bli norgesmestere i svømmeopplæring!"

Pressemeldingen:
Stavanger på svømmekartet


Det var jubelbrøl å høre i veggene på Scandic Stavanger Forus onsdag 18. april da Stavanger Svømme Club og Madla Svømmeklubb vedtok å slå seg sammen til én klubb. Og dette med et overveldende flertall på klubbenes respektive årsmøter.

Den sammenslåtte klubben er nå Norges desidert største svømmeklubb med 3906 medlemmer og Stavangers største idrettsforening.

Madla Svømmeklubb og Stavanger Svømme Club er begge klubber med en lang og stolt historie med flotte sportslige resultater å se tilbake på, men begge klubbene har etter hvert blitt utkonkurrert av større østlandsklubber som eksempelvis Lambertseter Svømmeklubb, Bærumssvømmerne, Skjetten Svømming og Oslo Idrettslag Svømming. Dette ønsker klubbene nå å gjøre noe med.

Selv om konkurranse er sunt og et grunnlag for å drive med utvikling, er det en konkurranse mellom klubbene som ikke nødvendigvis er optimal for klubbene eller svømmeidretten i Stavanger når man sammenligner seg med andre storbyer. Dette gjelder blant annet trenings- og kurstider i kommunale bassenger, om medlemmer og inntektsmuligheter.

Styrene har siden årsmøte i 2017 grundig utredet muligheten for en eventuell sammenslåing av klubbene til én svømmeklubb. Prosessen endte etter hvert med at begge styrer gikk til sine årsmøter med en anbefaling om sammenslåing på det grunnlag at én svømmeklubb vil gi en mer effektiv og bærekraftig økonomi for videreutvikling av klubbene og et mer attraktivt og bedre sportslig tilbud til medlemmene.

Oppgaven med å tilby god svømmeopplæring i Stavanger regionen er noe den nye klubben vil ha som en definert målsetning. Her vil samhandling med kommune, skoler og barnehager være viktig slik at barn og unge får denne potensielt livreddende opplæringen i riktig alder. En prioritert oppgave vil derfor være å styrke både administrasjon og instruktørkorpset i den nye klubben.

Dette er et historisk øyeblikk for alle som er opptatt av god svømmeopplæring og svømming som idrett, både lokalt og nasjonalt. Den nye klubben er nå klar for å sette Stavanger på svømmekartet igjen da sammenslåingen vil legge forholdene til rette for å kunne skape ett solid kraftsenter innen norsk svømming.

(Nytt klubbnavn behandles på ekstraordinært årsmøte i juni)

For mer informasjon: Sammenslutningsplan.

Kommenter gjerne:

Nyhetsarkiv

Linker

-

Seneste kommentarer

Seneste nyheter