simma_logga_2017

Ledige jobber
Her legger vi ut annonser for ledige jobber innen svømmesporten.

Vi trenger bare en klubblogo + jobbannonse i PDF/Word-format for å legge den ut.

Din annonse, eller spørsmål om annonser, kan du sende til simmanorge@gmail.com.

Da får du også svar på kostnader ved annonsering på Simma.

Vi høres!

Bergens Svømme Club søker trener til en 50% stilling.        

Arbeidsoppgaver innebærer blant annet daglig trening av gruppe med hovedfokus ÅM og LÅMØ, samt assistent for a-parti/elite.

Vi kan tilby: 
* Jobb i en av Norges beste svømmeklubber!        
* Konkurransedyktig lønn og ordnede forhold.   
* Opplæring og kurs

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som evne til å motivere og til å arbeide strukturert samt høy svømmefaglig kompetanse. 

Les mer om stillingen her.

Suduroyar Svimjifelag (SuSvim) på Færøyene søker ny hovedtrener.

SuSvim er en klubb med 150 medlemmer, som holder til på Suduroy, Færøyenes tredje største øy med omtrent 5000 innbyggere.

Klubben har tilgang til to svømmebasseng (et 50-metersbasseng i Vágur og et 12,5-metersbasseng i Tvøroyri), samt treningsstudio og andre idrettsfasiliteter.

SuSvim har fostret Pál Joensen, Færøyenes klart beste svømmer gjennom tidene, og har deltagere i nasjonale, nordiske og europeiske konkurranser. Noen av svømmerne er høyt rangert i Europa i sine aldersgrupper.

Nå søker de en hovedtrener som vil trener elitegruppen, og ha hovedansvar for all konkurransesvømming i klubben.

Søknadsfrist for stillingen er 15. august, og ønsket start er 1. september.

Les mer her.

Stavanger Svømmeklubb søker sportssjef.

Stavanger Svømmeklubb søker en erfaren, kunnskapsrik og engasjert sportssjef i fulltidsstilling som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som en av de beste svømmeklubbene i landet. Klubbens sportssjef vil ha ansvar for å koordinere, lede og gjennomføre den sportslige aktiviteten i klubben, samt ha det faglige ansvaret og oppfølging av klubbens trenerteam.

Sportssjefen bør ha kjennskap til norsk svømming hva gjelder struktur, kultur og treningsfilosofi. Jobben innebærer tett samarbeid med øvrige medlemmer i sportslig utvalg, daglig leder og trenerteam for å utvikle klubben. Sportssjefen vil være sentral i å videreutvikle sportslig plan. Stavanger Svømmeklubb ønsker å utvikle svømmere i et bredde- og eliteperspektiv gjennom et kvalitativt og trygt svømmetilbud med vekt på mestring og svømmeglede i et inkluderende miljø.

Stavanger Svømme Club og Madla Svømmeklubb ble 18. april 2018 slått sammen til én svømmeklubb. Den nye klubben som nå heter Stavanger Svømmeklubb er i dag Norges største svømmeklubb med 4000 medlemmer.

Søknadsfrist 24. juni. Les mer om stillingen her.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Norway's largest swimming club is seeking a Sports Manager

Stavanger Svømmeklubb is seeking an experienced, competent and committed sports manager for a full time position that can broaden, develop and strengthen the club's position as one of the best swimming clubs in Norway. The club's sports manager will be responsible for coordinating, leading and implementing the sporting activity of the club, as well as having the professional responsibility and follow-up of the club's coaches.

The sports manager should have knowledge of Norwegian swimming in terms of structure, culture and training philosophy. The job involves close cooperation with other members of the sports committee, general manager and coaches to develop the club. The sports manager will be a central figure in further development of the sport plan. Stavanger Svømmeklubb wishes to develop swimmers in both broad and elite perspective through high quality coaching and safe swimming with an emphasis on mastering skills as well as enjoyment in an inclusive environment.

Stavanger Svømme Club and Madla Svømmeklubb were merged into one swimming club on the 18th of April 2018. The new club, now called Stavanger Svømmeklubb, is today Norway's largest swimming club with 4000 members.

Application deadline 24th of june 2018. Read more about the position.

Tromsø Svømmeklubb søker etter ny trener.

Arbeidet er på timebasis, og arbeidsmengden vil sannsynligvis utgjøre 30 - 50 % stilling. Stilingen vil være under ledelse av vår hovedtrener med planlagt oppstart fra august 2018.  

Vi tilbyr et engasjerende miljø i en klubb i stor utvikling både når det gjelder antall medlemmer og nivå. Vi vil også i løpet av 2019/2020 starte trening i det nye Tromsøbadet med fasiliteter som blant annet inkluderer et 10 baners 50m-basseng. Rett kandidat vil kunne være med på å utvikle Tromsø til nok en gang bli et kraftsenter i norsk svømming.  

Klubbens visjon er at TSK skal være Nord-Norges ledende svømmeklubb og bidra til å utvikle svømming til en betydelig bredde- og konkurranseidrett. Vårt motto er: trygghet – trivsel – tilhørighet. 

Les mer her.

Bærumsvømmerne søker daglig leder

Et hjerte for idrett, interesse for mennesker og en god forretningsforståelse vil være en god kombinasjon i denne stillingen. Vi har en kompetent og engasjert stab som organiserer og gjennomfører kurs, treninger og samlinger og som sikrer nødvendig informasjon og dialog med foreldre og utøvere, blant annet gjennom digitale plattformer.

Arbeidet fordrer selvstendig initiativ og en praktisk innstilling for å håndtere bredden av oppgaver som stillingen inneholder. Dette er også noe av det som gjør stillingen variert og utfordrende.

Les mer her.

Sandefjord søker trener

Sandefjord Svømmeklubb ekspanderer og har klare ambisjoner for videre vekst og utvikling.

Klubben ønsker å styrke trenerteamet som i dag består av en heltids hovedtrener og flere assistentrenere. Klubben har behov for å styrke og utvikle de yngre partiene og søker derfor en trener i inntil 100% stilling.

Sandefjord Svømmeklubb har et posivt og åpent miljø med et engasjert trenerteam og ledelse.  
 
Søknadsfrist 1. april. Les mer her.

Delfana søker daglig leder

Delfana har ambisjon om en betydelig vekst og utvikling både sportslig, økonomisk og organisatorisk og søker ny daglig leder for å lede denne prosessen videre.

Vi søker deg som virkelig brenner for en idrettsklubb med høye ambisjoner og som vil være med å gjøre en forskjell innen barne- og ungdomsidretten i Fana.   

Søknadsfrist 11. februar. Les mer her.

Svømmeklubben Delfana er en aktiv og ambisiøs svømmeklubb med nærmere 1400 medlemmer  og 160 aktive svømmere. Vår visjon er «Å sammen skape små og store svømmestjerner», og våre verdier er «Offensiv Glede» - både i breddeidrett og i elitesatsing.

Ledig stilling i Speed

I takt med klubbens vekst søker vi en person til ledende fulltidsstilling i vår sportsadministrasjon.

Arbeidet består i å bistå i administrasjonen av klubben på alle nivåer, derunder også regnskapsføringen for klubben.

Stillingen vil i all vesentlighet være rettet inn mot den sportslige aktiviteten i svømmegruppa og bidra inn mot så vel den sportslige som administrative delen av svømmegruppas virke. 
 
Stillingen er underlagt klubbens daglige leder. 

Søknadsfrist 16. februar. Klikk her for å finne ut mer.

Sportsklubben Speed ble stiftet 13. juli 1918 og er en fleridrettsklubb (svømming og fotball) med over 1200 medlemmer med sterk lokal tilhørlighet i Groruddalen og Oslo øst.