simma_logga_2017

Ledige jobber
Her legger vi ut annonser for ledige jobber innen svømmesporten.

Vi trenger bare en klubblogo + jobbannonse i PDF/Word-format for å legge den ut.

Din annonse, eller spørsmål om annonser, kan du sende til simmanorge@gmail.com.

Da får du også svar på kostnader ved annonsering på Simma.

Vi høres!

SSK Skjetten Svømming bytter navn til Triton- Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 1.9.19. Vi er en av Norges største svømmeklubber og hadde ved årsskiftet 2400 medlemmer. Trenings- og konkurransepartiene teller ca 150. Klubben er i svært god utvikling, og vi presterer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har en heltidsansatt stab på 10 personer fordelt på 3 avdelinger (konkurranse-, bredde- og kursavdeling). Som et ledd i vår satsing ansetter vi nå en eller flere deltidsansatte trenere i vårt svært kompetente trenerteam.

Vi søker engasjerte timetrenere som vil bidra med å bringe oss til neste nivå
 
Vi skal ansette trenere til et av våre utfordrerparti, en av våre K4 grupper, en rekruttgruppe og en treningsgruppe. Stillingsprosenten avgjøres av hvor mange grupper man har ansvar for, og vi ser derfor for oss at vi trenger mer enn en trener.

Søknadsfrist 30. august. Les mer her.

Bergensvømmerne søker trener til pilotprosjekt

Bergensvømmerne (BS) er elitelaget til svømmeklubbene Delfana, Åstveit og Arna. Klubben har i dag ca 40 aktive svømmere fordelt på to grupper; BS-Elite og BS-B, der BS-B er rekrutteringsgruppen for BS-Elite.   

Bergensvømmerne vil fra høsten 2019 gjennomføre et pilotprosjekt der BS-B omorganiseres slik at svømmere fra også andre klubber enn Delfana, Åstveit og Arna inviteres til å delta.

Dette blir et spennende prosjekt for ungdom mellom 14 og 18 år, som vil være berikende for svømmemiljøet i hele Bergensområdet. Vi antar at ca. 40 utøvere vil omfattes.  
 
Til dette prosjektet søkes en trener i en ettårig 80 prosent prosjektstilling.

Les mer her.

Bergens Svømme Club søker trener til B-gjengen.

Stillingen er i utgangspunktet en 3-årig åremålsstilling, inkludert 6 mnd prøvetid. Mulighet for forlengelse av kontrakt utover 3 år. Startdato etter avtale. Ny sesong starter i august. Stilling er fra 40%, med muligheter for økning etter erfaring og kompetanse.

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som evne til å motivere og til å arbeide strukturert. I tillegg er det viktig med høy svømmefaglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge. Vi legger også vekt på interesse for barneidrett og egenmotivasjon.

Les alt om stillingen her.

OI Svømming søker ei/en engasjert svømmeskoleansvarlig i fulltidsstilling som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Oslo. '

Klubbens svømmeskoleansvarlig vil ha det fulle ansvaret for svømmeskolen sine avdelinger og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter hele spekteret av aldre.  
 
Oslo Idrettslag ble stiftet i 1893 og er følgelig et av Norges eldste idrettslag. Svømmeavdeling ble stiftet noen år etter og er en av Norges mestvinnende svømmeklubber gjennom tidene. Vi passerte 2800 medlemmer i 2018 og har en konkurranseavdeling på rundt 200 utøvere. Rekruttering skjer i all hovedsak internt gjennom egen kursavdeling. 

Klikk her for mer informasjon.

SK Delfana i Bergen  søker daglig leder.

Delfana har ambisjon om fortsatt vekst og utvikling både sportslig, økonomisk og organisatorisk. Vi søker ny daglig leder for å lede denne prosessen videre. Vi søker deg som virkelig brenner for en idrettsklubb med høye ambisjoner og som vil være med å gjøre en forskjell innen barne- og ungdomsidretten i Fana.

Les mer om jobben her.

SSK Skjetten Svømming søker hovedtrener/elitetrener.

Vi ser etter en erfaren, kunnskapsrik og engasjert hovedtrener som ønsker å videreutvikle Skjetten Svømming til neste nivå og prege norsk svømming i årene som kommer.  Vi er i ferd med å skifte klubbnavn og du ønsker å være med i en svært kreativ og utviklende prosess.

SSK Skjetten Svømming er en av Norges største svømmeklubber og hadde ved årsskiftet 2400 medlemmer innen svømming og triatlon. Trenings- og konkurransepartiene teller ca 140 utøvere. Klubben er i en spennende utvikling, hvor du vil være med å legge rammene for en helt ny klubb. Medlemstallet vokser og vi har svømmere på landslaget.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en klubb med høy sportslig aktivitet og ambisiøse mål. Klubben oppmuntrer til faglig utvikling og individuell videreutvikling for den enkelte trener.
 
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i en godt driftet og solid klubb.
Planlagt oppstart fra august 2019. Søknadsfrist 2. april. Les mer om stillingen her.

Aalesund Svømme- og Livredningsklubb søker svømmetrener i 50-80 prosent stilling.
 

Vi er en klubb med høye sportslige ambisjoner og mål. Mestring og samhold er våre grunnverdier og viktig for å bygge et kjekt og trivelig miljø. Våre svømmere skal møte en hverdag og et treningsmiljø der sportslig fremgang og trivsel er et varemerke. Vi skal legge forholdene til rette for å utvikle utøvere i et trenerteam med høy faglighet, entusiasme, glede og humør.

Disse mål vil kreve dyktige og engasjerte trenere. Er dette deg?  

Klubben har per i dag omlag 50 rekrutter og 90 utøver i åpen klasse. Utøverne i åpen klasse er delt inn i konkurransegruppe K4 til K1. Man går fra Rekrutt til K4, til K3 osv. Vi ønsker noen som kan se dem, videreutvikle teknikk, tilpasse treningsmengden og har kunnskap om kosthold og treningsmetode. 

Les mer her.

Stavanger Svømmeklubb søker en engasjert svømmeskolesjef (heretter svømmeskoleansvarlig) i fulltidsstilling som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Stavanger.

Klubbens svømmeskoleansvarlig vil ha det overordnede (administrative, faglige og praktiske) ansvaret for svømmeskolens avdelinger (svømmekurs, skolesvømming, barnehagesvømming og prosjekter) og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter barn, ungdom og voksne. 

Les mer her.

Bergensvømmerne søker assistenttrener til elitegruppen BS elite.  
 
Vi søker etter en person med svømmefaglig kompetanse, gjerne med relevant utdanning, og/eller erfaring som tidligere svømmer eller svømmetrener. Søker bør også være sosial, flink til å motivere og engasjere.  
 
Arbeidsoppgavene vil være å bistå hovedtrener på bassengkanten ved gjennomføring av økter, bidra til oppfølging av hver enkelt utøver og være med på å skape et god sosialt miljø i gruppen.

Søknadsfrist 16. desember. Les mer her.

Bergens Svømme Club søker trener til en 50% stilling.        

Arbeidsoppgaver innebærer blant annet daglig trening av gruppe med hovedfokus ÅM og LÅMØ, samt assistent for a-parti/elite.

Vi kan tilby: 
* Jobb i en av Norges beste svømmeklubber!        
* Konkurransedyktig lønn og ordnede forhold.   
* Opplæring og kurs

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som evne til å motivere og til å arbeide strukturert samt høy svømmefaglig kompetanse. 

Les mer om stillingen her.