simma_logga_2017

Ledige jobber
Her legger vi ut annonser for ledige jobber innen svømmesporten.

Vi trenger bare en klubblogo + jobbannonse i PDF/Word-format for å legge den ut.

Din annonse, eller spørsmål om annonser, kan du sende til simmanorge@gmail.com.

Da får du også svar på kostnader ved annonsering på Simma.

Vi høres!

SSK Skjetten Svømming bytter navn til Triton- Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 1.9.19. Vi er en av Norges største svømmeklubber og hadde ved årsskiftet 2400 medlemmer. Trenings- og konkurransepartiene teller ca 150. Klubben er i svært god utvikling, og vi presterer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har en heltidsansatt stab på 10 personer fordelt på 3 avdelinger (konkurranse-, bredde- og kursavdeling). Som et ledd i vår satsing ansetter vi nå en eller flere deltidsansatte trenere i vårt svært kompetente trenerteam.

Vi søker engasjerte timetrenere som vil bidra med å bringe oss til neste nivå
 
Vi skal ansette trenere til et av våre utfordrerparti, en av våre K4 grupper, en rekruttgruppe og en treningsgruppe. Stillingsprosenten avgjøres av hvor mange grupper man har ansvar for, og vi ser derfor for oss at vi trenger mer enn en trener.

Søknadsfrist 30. august. Les mer her.